OP DIT MOMENT NIET VERKRIJGBAAR !

ZO WERKT DUOKOOP (Filmpje)

Duokoop is een consument- en bankvriendelijke vorm van privaat erfpacht. Bij gemeentelijk erfpacht is de overheid erfverpachter, maar bij Duokoop werkt het anders. Bij Duokoop is de erfverpachter een privaat beleggingsfonds met geld afkomstig van Europese pensioenfondsen.

Consumentvriendelijk

Duokoop is consumentvriendelijk omdat het contract voor altijd is. De maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (canon) wordt tussentijds niet herzien. Dat geldt ook voor de herziening van de grondwaarde na een bepaalde periode. Als je Duokoopt, betaal je maandelijkse canon. Deze canon wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bankvriendelijk

Ook voor de bank die jouw hypotheek verstrekt is het veilig dat de canon en/of grondwaarde niet tussentijds worden herzien. Het maakt de regeling transparant en duidelijk. Het voorkomt ook verrassingen waardoor je kredietwaardigheid en de waarde van het onderpand van de bank worden aangetast.

GROND KOPEN

Als je Duokoopt heb je altijd het recht om de grond (zonder boete) te kopen van DNGB. Dit kan wanneer je wil en tegen een koopprijs die transparant is. Duokoop werkt namelijk met een vaste grondquote. Dit is de verhouding tussen de waarde van je grond ten opzichte van de totale waarde van je huis. De grondquote wordt bepaald op het moment dat je het contract afsluit.

De prijs waarvoor je de grond van DNGB kunt kopen staat daardoor in vaste verhouding tot de waardeontwikkeling van het huis. Dus als je huis meer waard is geworden, is je grond ook meer waard geworden. Jij hebt daar het meest voordeel van, want je huis is in verhouding meer waard dan de grond. Dus als je Duokoopt lever je een deel van je vermogensopbouw in, maar krijg je daar wel lagere netto woonlasten voor terug.

VOOR WIE?

Duokoop is toepasbaar voor alle type woningen, en is er alleen in combinatie met een NHG hypothecaire lening.

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJTJE

  • Het erfpachtrecht is voor onbepaalde tijd.
  • Er is een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (het canonbedrag).
  • Dit canonbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
  • De grond kan altijd door jou als erfpachter gekocht worden op basis van een vaste verhouding grond / totale waarde, de zogenaamde vaste ‘grondquote’.
  • Het kopen van de grond is een recht, geen plicht.
  • Duokoop is overdraagbaar bij verkoop van het huis.

Link naar website Duokoop