Mijn zorgplicht jegens u eindigt niet nadat ik de financiële producten voor u heb afgesloten. In een afrondend servicegesprek zullen we samen alle zaken nogmaals grondig doornemen. Vragen die u heeft zullen door mij worden beantwoord en daar waar nodig zullen zaken worden opgevolgd en afgerond. Het leven is aan continue verandering onderhevig. Mede door persoonlijke veranderingen, overheidsbesluiten en marktontwikkelingen is het van belang dat uw financiële situatie hierbij aan blijft sluiten.

Door middel van periodiek contact met u zal ik mij blijven inspannen om te zorgen dat uw financiële situatie optimaal blijft aansluiten aan uw persoonlijke omstandigheden. U kunt een keuze maken in welke frequentie wij periodiek contact met u hebben.

U kunt kiezen uit:

  • 1-jaarlijks persoonlijk updategesprek:

U kiest dan voor mijn uitgebreid service abonnement. Aan deze uitgebreide dienstverlening zijn kosten verbonden.

  • 3-jaarlijks updategesprek:

Hier zijn geen kosten aan verbonden.