Aan de hand van de gegevens die ik van u in het persoonlijk gesprek heb ontvangen, zal ik een financiële analyse maken welke als basis zal dienen voor het financieel advies. Bij het opstellen van het financieel advies wordt rekening gehouden met:

  • Het klantprofiel (zie stap 2)
  • Bestaande voorzieningen (privé- en overheidsvoorzieningen)
  • Wet- en regelgeving
  • Fiscale mogelijkheden
  • Uw mogelijke toekomstige financiële risico’s