In dit persoonlijk adviesgesprek worden mijn uitwerkingen van de vorige stap aan u gepresenteerd. De volgende zaken komen aan bod:

  • Het presenteren van het Persoonlijk Financieel Overzicht (weergave huidige situatie)
  • De mogelijke oplossingen voor uw financieel vraagstuk met bijbehorende cijfermatige onderbouwingen
  • De voor- en nadelen van de diverse oplossingen
  • De mogelijke financiële risico’s die aan de oplossingen zijn verbonden en hoe deze mogelijk zijn af te dekken
  • Het kostenaspect van de diverse oplossingen
  • Het bepalen van de financiële instellingen die de beste condities leveren om invulling te geven aan de mogelijke oplossingen
  • Het bepalen welke oplossingen uw voorkeur geniet ter invulling van uw financieel vraagstuk

Ik wil nogmaals benadrukken dat zowel het kennismaken, het inventariseren alsmede het eerste advies is voor mijn rekening is en dus kosteloos voor u.