Indien uit de eerste kennismaking blijkt dat ik mogelijk invulling kan geven aan een oplossing voor uw financieel vraagstuk, breng ik samen met u uw persoonlijke en financiële situatie in beeld middels een klantprofiel:

  • Formuleren van uw wensen en doelstellingen
  • Inzichtelijk maken van uw persoonlijke leefsituatie
  • Inzichtelijk maken van uw persoonlijke financiële situatie (inkomen, verplichtingen,pensioen en vermogen)
  • Vaststellen van uw risicoprofiel (inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden etc.)
  • Uw kennis en ervaring vaststellen op het gebied van financiële oplossingen, producten en inkomensvoorzieningen
  • Bepaling van uw risicobereidheid